• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
پولیش حوله ای مهسان

پولیش حوله ای مهسان

پولیش حوله ای
میکروفایبر
سایز بزرگ    13*43
ادامه جزئیات

پولیش حوله ای

میکروفایبر
سایز بزرگ    13*43
سایز کوچک 21*27
دارای یدک قابل تعویض

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!