• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
پنبه بهداشتی بی تا

پنبه بهداشتی بی تا

پنبه
غیر استریل
وزن: 50 و 100 گرم
ادامه جزئیات

تگ ها :
بی تا - پنبه |

پنبه

غیر استریل
وزن: 50 و 100 گرم

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!