• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
پاکت باز کن

پاکت باز کن

1436

پاکت باز کن
ساخت چین
توضیحات
ادامه جزئیات

تگ ها :
پاکت باز کن |

پاکت باز کن
ساخت چین

توضیحات
برای سهولت در باز کردن پاکت ها و بسته های کاغذی مورد استفاده قرار میگیرد.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!