• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
نوک اتود 0.7 میلیمتر اونر (Owner)

نوک اتود 0.7 میلیمتر اونر (Owner)

1229

نوک اتود 0.7 میلیمتر اونر (Owner)
ساخت کره
ضخامت نوک 0.7 میلیمتر
ادامه جزئیات

رنگ ها :

نوک اتود 0.7 میلیمتر اونر (Owner)
ساخت کره
ضخامت نوک 0.7 میلیمتر
رنگ مشکی
درجه سختی HB
20 عدد نوک در هر بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!