• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
مایع دستشویی 3750 گرمی (اکتیو)

مایع دستشویی 3750 گرمی (اکتیو)

2203

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/14656
وزن خالص: 3500 گرم
ادامه جزئیات

تگ ها :

ساخت ایران

شماره پروانه بهداشت: 56/14656
وزن خالص: 3500 گرم

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!