• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
ضد عفونی کننده Cellpaad

ضد عفونی کننده Cellpaad

ضد عفونی کننده هودهای لامینار، انکوباتور، اتاق های کشت سلول، ضد باکتری، ویروس و سایر پاتوژن ها، بدون بو و اثرات  سمی اتانول
ادامه جزئیات

تگ ها :

ضد عفونی کننده هودهای لامینار، انکوباتور، اتاق های کشت سلول، ضد باکتری، ویروس و سایر پاتوژن ها، بدون بو و اثرات  سمی اتانول

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!