• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شیر پرچرب 3% کاله

شیر پرچرب 3% کاله

شیر
پرچرب 3% چربی
200 میلی لیتری
ادامه جزئیات

تگ ها :
کاله - شیر |

شیر

پرچرب 3% چربی
200 میلی لیتری
بسته بندی پاکتی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!