• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شیر موز 200 میلی کاله

شیر موز 200 میلی کاله

شیرموز
مقدار:200میلی لیتری
بسته بندی: پاکتی
ادامه جزئیات

تگ ها :
کاله - شیر |

شیرموز

مقدار:200میلی لیتری
بسته بندی: پاکتی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!