• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شیر خرما 200 میلی کاله

شیر خرما 200 میلی کاله

شیر خرما
بسته بندی: پاکتی
مقدار: 200 میلی لیتری
ادامه جزئیات

شیر خرما

بسته بندی: پاکتی
مقدار: 200 میلی لیتری

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!