• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شیر استریل کم چرب1.5%فرادما کاله

شیر استریل کم چرب1.5%فرادما کاله

شیر استریل
کم چرب 1.5%
بسته بندی: پاکتی
ادامه جزئیات

شیر استریل

کم چرب 1.5%
بسته بندی: پاکتی
مقدار: 200میلی لیتری

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!