• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شیرموز غنی شده کاله

شیرموز غنی شده کاله

شیرموز
غنی شده
بسته بندی: پاکتی
ادامه جزئیات

شیرموز

غنی شده
بسته بندی: پاکتی
مقدار: 200 میلی لیتری

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!