• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سطل و زمین شوی چرخشی مدل دلفین مهسان

سطل و زمین شوی چرخشی مدل دلفین مهسان

سطل و زمین شوی
چرخشی
مدل دلفین
ادامه جزئیات

سطل و زمین شوی

چرخشی
مدل دلفین
دارای یدک قابل تعویض
کد 20216

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!