• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سطل و زمین شوی چرخشی مدل ایرسا مهسان

سطل و زمین شوی چرخشی مدل ایرسا مهسان

تی زمین شوی
چرخشی مدل ایرسا
دارای دسته تلسکوپی
ادامه جزئیات

تگ ها :
مهسان - تی |

تی زمین شوی

چرخشی مدل ایرسا
دارای دسته تلسکوپی
دارای نخ یدک قابل تعویض
کد20212

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!