• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سطل و آبگیر دو قلو صنعتی مهسان

سطل و آبگیر دو قلو صنعتی مهسان

سطل و آبگیر
صنعتی
 دوقلوسایز 5*42*77
ادامه جزئیات

سطل و آبگیر

صنعتی
 دوقلوسایز 5*42*77
حجم 60لیتر

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!

محصولات مشابه