• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سطل زباله چرخ دار 240 لیتری آبی IESA

سطل زباله چرخ دار 240 لیتری آبی IESA

سطل زباله
 چرخ دار 
240 لیتری 
ادامه جزئیات

سطل زباله

 چرخ دار 
240 لیتری 
آبی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!