• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دفتر ارسال مراسلات قطع وزیری

دفتر ارسال مراسلات قطع وزیری

1704

دفتر ارسال و مراسلات قطع وزیری
ساخت ایران
سایز: وزیری
ادامه جزئیات

سازنده یا برند: ایرانی
واحد: عدد
موجودی در انبار: ۱۰۰۰
برای تهیه این کالا با ما تماس بگیرید و یا شماره ی تماس خود را در قسمت سفارش خرید قرار دهید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

دفتر ارسال و مراسلات قطع وزیری

ساخت ایران
سایز: وزیری

توضیحات
دفتری که برای ثبت تاریخ و مشخصات بسته های ارسال شده بکار میرود را دفتر ارسال و مراسلات مینامند.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!