• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
خودکار فیروزه ای پنتر

خودکار فیروزه ای پنتر

خودکار
رنگ فیروزه ای
سایز نوک 0.7 میلی متر
ادامه جزئیات

خودکار

رنگ فیروزه ای
سایز نوک 0.7 میلی متر
مدل ژل پن

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!