• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
جای کارت ویزیت طلقی

جای کارت ویزیت طلقی

1438

جای کارت ویزیت طلقی
ساخت ایران
توضیحات
ادامه جزئیات

جای کارت ویزیت طلقی
ساخت ایران

توضیحات
این محصول به رنگ شفاف بوده و به منظور نگهداری و مرتب شدن کارتهای ویزیت بر روی میز های اداری مورد استفاده قرار میگیرد.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!