• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
جارو خاک انداز مدل دلتا مهسان

جارو خاک انداز مدل دلتا مهسان

جارو و خاک انداز
مدل دلتا
دارای دسته های بلند
ادامه جزئیات

جارو و خاک انداز

مدل دلتا
دارای دسته های بلند

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!