• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
استیک نوت 5.1*5.1 (JT-1)

استیک نوت 5.1*5.1 (JT-1)

1743

استیک نوت 5.1*5.1 
ساخت چین
ابعاد: 5.1*5.1 سانتیمتر
ادامه جزئیات

استیک نوت 5.1*5.1 
ساخت چین
ابعاد: 5.1*5.1 سانتیمتر
400 برگ

توضیحات
منبع برگرفته شده مطالب زیر: سایت 1 پزشک (http://www.1pezeshk.com)
در سال 1964، اسپنسر سیلور، چسبی ساخت که اصلا خوب کار نمیکرد. آنچنان که باید قدرت چسبندگی نداشت و خشک هم نمیشد. هیچ چیز را بخوبی نمیشد با آن چسباند. با این همه، این شیمیدان که صاحب شرکت تولیدی و معدن کاری "تری ام" بود، با خود اندیشید که چنین چیزی در زندگی روزمره میتواند کاربرد داشته باشد. سالها او با هر کس که در شعبه مرکزی شرکت "تری ام" میدید درباره این اختراعش گفتگو میکرد و سعی داشت دیگران را وادار کند که به این چسب و کاربردهایش بیشتر فکر کنند.
حدود 10 سال بعد، یکی از کارکنان شرکت "تری ام" به نام آرت فری که اتفاقا عضو گروه کر کلیسا هم بود، میخواست متن سرود را با استفاده از یک تکه کاغذ به کتاب سرود خود بچسباند. ولی خیلی اوقات هنگام خواندن ، وقتی میخواست زیر چشمی به سرود چسبیده شده نگاه کند، تکه کاغذ افتاده بود. آرت فری ناگهان یاد مکالمه ای که دو سال پیش با اسپنسر سیلور داشت، افتاد. با آنچه که اسپنسر سیلور اختراع کرده بود، میشد متن سرود را بی دردسر و بدون اینکه به زمین بیفتد به کتاب چسباند و بعد هم راحت آن را جدا کرد .و اینچنین اختراع استیک نوت به مرحله عمل رسید.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!