• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

زونکن عطف ۴.۵ سانتیمتری A۴ مات PVC (متالکو)


زونکن عطف 4.5 سانتیمتری A4 مات PVC (متالکو)
ساخت ایران سایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمتر عطف 4.5 سانتی متری
مات و یکرو فانتزی


تماس بگیرید!

زونکن عطف ۷.۵ سانتیمتری A۵ مات PVC متالکو


زونکن  A5 متالکو
ساخت ایرانسایز A5 ارتفاع 19 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 7.5 سانتی متری
مات و یکرو فانتزیدر رنگهای سفید, سورمه ...


تماس بگیرید!

زونکن A۴ متالیز عطف ۷.۵ براق دو رو فانتزی


زونکن A4 متالیز عطف 7.5 براق دو رو فانتزی ساخت ایرانسایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 7.5 سانتی متریزونکن A4&nb ...


تماس بگیرید!

زونکن A۴ متالیز عطف ۷.۵ براق دو رو فانتزی


زونکن A4 متالیز عطف 7.5 براق دو رو فانتزی 
زونکن یک نوع پوشه یا پرونده بزرگ و محکم است که از جنس مقوا ، چوب یا پلاستیک ساخته میشود.ز ...


تماس بگیرید!

کلاسور A۴ عطف ۲.۵ سانتیمتر کاور دار آپادانا


کلاسور A4 عطف 2.5 سانتیمتر  کاور دار آپاداناساخت ایران
سایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 2.5 سانتی متریبراق در رن ...


تماس بگیرید!

زونکن براق عطف ۷.۵ سانتیمتری A۴ کاوردار آپادانا


زونکن براق  عطف 7.5 سانتیمتری A4 کاوردار آپادانا
ساخت ایران
سایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 7.5 سانتی متری و ...


تماس بگیرید!

کلاسور عطف ۴.۵ سانتیمتری A۴ کاوردار آپادانا


کلاسور عطف 4.5 سانتیمتری A4 کاوردار آپاداناساخت ایران
سایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 4.5 سانتی متریبراق در رنگ سفید ...


تماس بگیرید!

کلاسور عطف ۷.۵ سانتیمتری A۴ کاوردار آپادانا


کلاسور عطف 7.5 سانتیمتری A4 کاوردار آپاداناساخت ایران
سایز A4 ارتفاع 32 سانتیمتر و طول 28 سانتیمترعطف 7.5 سانتی متری، چهار حلقه  ...


تماس بگیرید!

گیره دوبل کاغذ ۵۱


ساخت چینعرض گیره 51 میلیمتر12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

گیره دوبل کاغذ ۴۱


ساخت چین عرض گیره 41 میلیمتر 12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!