• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

قیچی بزرگ ریلکس (RELAX)


قیچی بزرگ (RELAX)
ساخت چین
توضیحات


تماس بگیرید!

قیچی کویلو (QUILO)


قیچی کویلو (QUILO)
ساخت چین
در سه سایز کوچک، متوسط، بزرگ


تماس بگیرید!

قیچی متوسط سی بی اس (CBS)


قیچی متوسط (CBS)
ساخت چین
بسته بندی ایران


تماس بگیرید!

کاتر بزرگ


کاتر بزرگ
ساخت چین
توضیحات


تماس بگیرید!

کاتر کوچک


کاتر کوچک
ساخت چین
توضیحات


تماس بگیرید!

تیغ کاتر بزرگ (BLEAK)


تیغ کاتر بزرگ (BLEAK)
ساخت کره
تعداد 10 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

تیغ کاتر کوچک (DORCO)


تیغ کاتر کوچک (DORCO)
ساخت کره
تعداد 10 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

برندها