• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

قیچی بزرگ ریلکس (RELAX)

قیچی بزرگ (RELAX)
ساخت چین
توضیحات

قیچی کویلو (QUILO)

قیچی کویلو (QUILO)
ساخت چین
در سه سایز کوچک، متوسط، بزرگ

قیچی متوسط سی بی اس (CBS)

قیچی متوسط (CBS)
ساخت چین
بسته بندی ایران

کاتر بزرگ

کاتر بزرگ
ساخت چین
توضیحات

کاتر کوچک

کاتر کوچک
ساخت چین
توضیحات

تیغ کاتر بزرگ (BLEAK)

تیغ کاتر بزرگ (BLEAK)
ساخت کره
تعداد 10 عدد در هر بسته

تیغ کاتر کوچک (DORCO)

تیغ کاتر کوچک (DORCO)
ساخت کره
تعداد 10 عدد در هر بسته

برندها