• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

طلق روجلدی شفاف پاپکو

طلق 
روجلدی
شفاف 

دیوایدر 5 لبه کاغذی (KING)

دیوایدر 5 لبه کاغذی (KING)
ساخت ایران
سایز A4 

دیوایدر 12 لبه طلقی (Pilavaran)

دیوایدر 12 لبه طلقی (Pilavaran)
ساخت ایران
سایز A4 

دیوایدر 18 لبه طلقی (Pilavaran)

دیوایدر 18 لبه طلقی (Pilavaran)
ساخت ایران
سایز A4 

دیوایدر 31 لبه طلقی (Pilavaran)

دیوایدر 31 لبه طلقی (Pilavaran)
ساخت ایران
سایز A4 

طلق شفاف A4

طلق شفاف A4
ساخت ایران
سایز A4 

طلق رنگی A4

طلق رنگی A4
ساخت ایران
سایز A4 

طلق شفاف A3

طلق شفاف A3
ساخت ایران
سایز A3 

طلق پرس A4

طلق پرس A4
ساخت 
150 میکرون

شیرازه نمره 4

شیرازه نمره 4
ساخت ایران
سایز A4 

برندها