• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

زعفران سرگل گلستان

زعفران سرگل کادویی

زعفران سحرخیز

زعفران
بسته بندی: متنوع
وزن: متنوع

رب پردیس

 رب گوجه فرنگي (درب كليددار) پردیس-

نمک ید دار (گلها)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/10813
وزن خالص: 700 گرم

فلفل سیاه (گلها)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/10439
وزن خالص: 100 گرم

رب گوجه فرنگی (روژین)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 43/10501
وزن خالص: 800 گرم

فلفل قرمز (همیشک)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/11459
وزن خالص: 100 گرم

فلفل سیاه (همیشک)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/11459
وزن خالص: 220 گرم

نمک طعم دار (همیشک)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/11560
وزن خالص: 100 گرم

سماق (گلها)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/10245
وزن خالص: 100 گرم

برندها