• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

شکلات چکاوک باراکا


شکلات کادویی -  فراورده کاکائویی تلخ و شیری - بسته


تماس بگیرید!

شکلات دوسر پیچ تلخ (باراکا)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13737
وزن خالص: 2 کیلوگرم


تماس بگیرید!

برندها