• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شکلات چکاوک باراکا

شکلات کادویی -  فراورده کاکائویی تلخ و شیری - بسته

شکلات دوسر پیچ تلخ (باراکا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13737
وزن خالص: 2 کیلوگرم

برندها