• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شکر پردیس

شکر پردیس-کیلوگرم

شکر گلستان

شکر گلستان با کیفیت بالا، دانه های یکدست و بسته بندی شده در بسته بندی ایستا به منظور سهولت در نگهداری به بازار عرضه شده است. شکر یکی از مهمترین مواد غ ...

شکر سفید مهمان دوست

شکر سفید 900 گرمی 
و 2.5 کیلو گرمی

شکر 5 کیلویی

شِکَر ماده‌ای است خوراکی و شامل گلوکز، فروکتوز، گالاکتوز است که در بسیاری از گیاهان، میوه‌ها و لبنیات وجود دارد. از ...

شکر 900 گرمی (باخ)

تولید ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10319
وزن خالص: 900 گرم

برندها