• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

دی وی دی 50 تایی سونی (SONY)

دی وی دی 50 تایی سونی (SONY)
ساخت تایوان
50 عدد در هر بسته

دی وی دی 50 تایی گلد (GOLD)

دی وی دی 50 تایی گلد (GOLD)
ساخت تایوان
50 عدد در هر بسته

دی وی دی 25 تایی فینال (FINAL)

دی وی دی 25 تایی فینال (FINAL) 
ساخت چین 
25 عدد درهربسته

سی دی 50 تایی سونی (SONY)

سی دی 50 تایی (SONY)
ساخت تایوان
50 عدد در هر بسته

سی دی 25 تایی فینال (FINAL)

سی دی 25 تایی (FINAL) 
ساخت چین
25 عدد در هر بسته

سی دی 50 تایی اپرو (epro)

سی دی 50 تایی اپرو (epro)
ساخت چین
50 عدد در هر بسته

سی دی 50 تایی دایموند (DIAMOND)

سی دی 50 تایی دایموند (DIAMOND)
ساخت ایران
50 عدد در هر بسته

برندها