• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
تامین ملزومات
با بیش از ۴۰۰۰ کالا

گونیای کوچک پلاستیکی (پارس رسام)


گونیای کوچک پلاستیکی (پارس رسام)
ساخت ایرانجنس پلاستیکمناسب برای مدارسابعاد 9*13 سانتیمتر
توضیحات


تماس بگیرید!

گونیای ۶۰ درجه پلاستیکی (پارس رسام)


گونیای 60 درجه پلاستیکی
ساخت ایران
جنس پلاستیک


تماس بگیرید!

خط کش ۳۰ سانتیمتری پلاستیکی (پارس رسام)


خط کش 30 سانتیمتری پلاستیکی (پارس رسام)
ساخت ایران
نوع پلاستیکی


تماس بگیرید!

خط کش ۵۰ سانتیمتری پلاستیکی (پارس رسام)


خط کش 50 سانتیمتری پلاستیکی (پارس رسام)
ساخت ایران
نوع پلاستیکی


تماس بگیرید!

نقاله پلاستیکی (پارس رسام)


نقاله پلاستیکی (پارس رسام)
ساخت ایران
توضیحات


تماس بگیرید!

برندها