• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

باطری قلمی ۴ عددی سونی (SONY)


باطری قلمی 4 عددی سونی (SONY)
ساخت لهستان
تاریخچه شرکت سونی


تماس بگیرید!

باطری قلمی ۴ عددی فیلیپس (PHILIPS)


باطری قلمی 4 عددی فیلیپس (PHILIPS)
ساخت چین
تاریخچه اختراع باتری


تماس بگیرید!

باطری قلمی ۲ عددی دوراسل (DURACELL)


باطری قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)
ساخت چین
تاریخچه شرکت دوراسل


تماس بگیرید!

باطری نیم قلمی ۲ عددی دوراسل (DURACELL)


باطری نیم قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)
ساخت چین
تاریخچه شرکت دوراسل


تماس بگیرید!

باطری نیم قلمی ۲ عددی فیلیپس (PHILIPS)


باطری نیم قلمی 2 عددی فیلیپس (PHILIPS)
ساخت چین
تاریخچه اختراع باتری


تماس بگیرید!

باطری نیم قلمی ۲ عددی مکسل (maxell)


باطری نیم قلمی 2 عددی مکسل (maxell)
ساخت چین
تاریخچه شرکت مکسل


تماس بگیرید!

برندها