• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

باطری قلمی 4 عددی سونی (SONY)

باطری قلمی 4 عددی سونی (SONY)
ساخت لهستان
تاریخچه شرکت سونی

باطری قلمی 4 عددی فیلیپس (PHILIPS)

باطری قلمی 4 عددی فیلیپس (PHILIPS)
ساخت چین
تاریخچه اختراع باتری

باطری قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)

باطری قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)
ساخت چین
تاریخچه شرکت دوراسل

باطری نیم قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)

باطری نیم قلمی 2 عددی دوراسل (DURACELL)
ساخت چین
تاریخچه شرکت دوراسل

باطری نیم قلمی 2 عددی فیلیپس (PHILIPS)

باطری نیم قلمی 2 عددی فیلیپس (PHILIPS)
ساخت چین
تاریخچه اختراع باتری

باطری نیم قلمی 2 عددی مکسل (maxell)

باطری نیم قلمی 2 عددی مکسل (maxell)
ساخت چین
تاریخچه شرکت مکسل

برندها