• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
تامین ملزومات
جستجو بین کلیه کالاها

مایع ضد عفونی جیبی میکروزد


محصولات ضدعفونی‌کننده میکروزد جهت پیشگیری از گسترش و سرایت عفونت‌های میکروبی، کنترل عوامل بیماری‌زا و نیز مقابله با مشکل مقاومت میکروارگانیسم‌ها نسبت ...


ناموجود

مایع ضدعفونی کننده میکروزد مدل منقاری


محصولات ضدعفونی‌کننده میکروزد جهت پیشگیری از گسترش و سرایت عفونت‌های میکروبی، کنترل عوامل بیماری‌زا و نیز مقابله با مشکل مقاومت میکروارگانیسم‌ها نسبت ...


ناموجود

مایع ضدعفونی کننده میکروزد ۵ و ۲۰


محصولات ضدعفونی‌کننده میکروزد جهت پیشگیری از گسترش و سرایت عفونت‌های میکروبی، کنترل عوامل بیماری‌زا و نیز مقابله با مشکل مقاومت میکروارگانیسم‌ها نسبت ...


ناموجود

مایع ضد عفونی کننده میکروزد مدل پمپی


محصولات ضدعفونی‌کننده میکروزد جهت پیشگیری از گسترش و سرایت عفونت‌های میکروبی، کنترل عوامل بیماری‌زا و نیز مقابله با مشکل مقاومت میکروارگانیسم‌ها نسبت ...


ناموجود