• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

جستجو بین کلیه کالاها

خودکار لکسی (Lexi)

خودکار لکسی (Lexi)
ساخت هند
ضخامت نوک خودکار  0.7 میلی متر