• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

کیسه زباله سبز (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 55*75 سانتیمتر (سایز متوسط)
3 رول ، 42 عدد در هر بسته 

کیسه زباله زرد (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 50*65 سانتیمتر (سایز کوچک)
3 رول ، 54 عدد در هر بسته 

کیسه زباله آبی (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 70*85 سانتیمتر (سایز بزرگ)
3 رول ، 30 عدد در هر بسته 

کیسه نایلکس 55*65 Cm (شفاف)

ساخت ایران
سایز 55*65 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی

کیسه نایلکس دسته دار 18*30 Cm (ظرفیت یک کیلو)

ساخت ایران
سایز 18*30 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی

کیسه زباله مشکی 70*90 Cm (کیلویی)

ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی

کیسه زباله زرد 70*90 Cm (کیلویی)

ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر 
فروش بصورت وزنی

کیسه زباله بند دار متوسط (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 55*70 سانتیمتر (سایز متوسط)
20 عدد در هر بسته 

کیسه زباله بند دار بزرگ (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر (سایز بزرگ)
15 عدد در هر بسته 

کیسه زباله زرد ویژه 70*90 Cm (کیلویی)

ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی

برندها