• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

کاغذ A3 دابل Double A) A)

کاغذ A3 دابل Double A) A) شرکت تایلندی 
سایز 420*297 mm تعداد در هر بسته 500 برگ تعداد در هر کارتن 5 بسته 
80 gr/m2

کاغذ A3 پیپروان (PAPER ONE)

کاغذ A3 پیپروان (PAPER ONE) شرکت اندونزی 
سایز 420*297 mm تعداد در هر بسته 500 برگ تعداد در هر کارتن 5 بسته 80 gr/m2
بر ...

کاغذ A3 هایبرایت (HYBRITE)

کاغذ A3 هایبرایت (HYBRITE)شرکت اندونزی 
تعداد در هر بسته 500 برگ تعداد در هر کارتن 10 بسته 80 gr/m2 
HYBRITEشرکت پالپ و کاغذ ...

کاغذ A3 گلد (GOLD)

کاغذ A3 گلد (GOLD)شرکت اندونزی 
سایز 420*297 mm 
تعداد در هر بسته 500 برگ 

برندها