• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

قند شکسته پردیس


قند پردیس-کیلو گرم


تماس بگیرید!

قند شکسته کارتونی پردیس


قند شکسته کارتونی-کیلوگرم


تماس بگیرید!

قند خرد شده مهمان دوست


قند خرد شده فله
5 و 10 کیلو گرمی
نوع بسته بندی: پلاستیک


تماس بگیرید!

قند شکسته مهمان دوست


قند شکسته 
فله5کیلوگرمی
نوع بسته بندی: کارتن


تماس بگیرید!

قند حبه مهمان دوست


قند حبه
 10 گرمی
یک نفره


تماس بگیرید!

قند ۹۰۰ گرمی (باخ)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 900 گرم


تماس بگیرید!

قند ۱۰ کیلوگرمی (باخ)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 10 کیلوگرم


تماس بگیرید!

قند ۵ کیلوگرمی (باخ)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 5 کیلوگرم


تماس بگیرید!

برندها