• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

قند شکسته پردیس

قند پردیس-کیلو گرم

قند شکسته کارتونی پردیس

قند شکسته کارتونی-کیلوگرم

قند خرد شده مهمان دوست

قند خرد شده فله
5 و 10 کیلو گرمی
نوع بسته بندی: پلاستیک

قند شکسته مهمان دوست

قند شکسته 
فله5کیلوگرمی
نوع بسته بندی: کارتن

قند حبه مهمان دوست

قند حبه
 10 گرمی
یک نفره

قند 900 گرمی (باخ)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 900 گرم

قند 10 کیلوگرمی (باخ)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 10 کیلوگرم

قند 5 کیلوگرمی (باخ)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10008
وزن خالص: 5 کیلوگرم

برندها